Wijkvergadering
Op 19 november 2019 werd de wijkvergadering van De Bergse Plaat zeer goed bezocht. Het onderwerp (de Energietransitie) is een onderwerp dat veel mensen aanspreekt en iedereen betreft.
Andrew Harijgens, wethouder Duurzaamheid en WMO, en Carl Samuels, regisseur Duurzaamheid BoZ, legden uit dat de ideeën en initiatieven van de inwoners van Bergen op Zoom zeer op prijs worden gesteld en dat hun input meegenomen wordt in het maken van de plannen door de gemeente om te komen tot een goed plan.
Rol van de gemeente
Hoofdthema van de regering is om de uitstoot van broeikassen in 2030 met tenminste 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2021 moet de gemeente een warmteplan hebben. Daarin gaat het zowel om besparen als om het milieuvriendelijke aspect van de energie, zoals zonne-energie en windenergie.
De gemeente heeft een subsidieverzoek ingediend om met het geld (€ 90 per huishouden) onder andere het regionale loket, waar onafhankelijk advies gegeven wordt, te financieren.
www.regionaalenergieloket.nl.
Er wordt een windmolenpark aan de Bandijk gepland, de suggestie van een van de deelnemers om geluidswallen te bekleden met zonnepanelen wordt bekeken. Om te komen tot een goed plan in 2021 zijn alle ideeën van de bewoners van De Bergse Plaat meer dan welkom. De gemeente heeft haar werf beschikbaar gesteld voor de aanleg van 600 zonnepanelen en inventariseert wie er zonneweiden aan willen leggen. Verder is er een stichting opgericht om burgers en bedrijven te informeren en te adviseren:
Stichting Energietransitie Bergen op Zoom www.ste-boz.nl.
Op de website Duurzaamheid van de gemeente kunt u de Duurzame Doe-agenda volgen. Een online platvorm waar alle activiteiten een plaats krijgen en als het ware real-time bijgehouden wordt hoe de ontwikkelingen ervoor staan. Iedereen is uitgenodigd om te laten zien waar hij of zij staat op de duurzame ladder.
Lees meer op www.duurzaambergenopzoom.nl.
Lees vooral ook het artikel in BN de Stem van 15 januari 2020, waarin Andrew Harijgens uitlegt hoe er een ‘Flinke subsidie voor maatregelen die besparen op de energierekening’ te regelen is.
Hoe nu verder?
– Op de duurzaamheidpagina van website www.bergse-plaat.nl wordt er regelmatig aandacht besteed aan dit thema en kunt u uw bevindingen laten plaatsen door ze naar onze website te mailen websitebergseplaat@gmail.com.
– Elke wijkvergadering is er ruimte om de voortgang van dit thema te bespreken.
De eerstvolgende wijkvergadering is op 17 maart en wethouder Andrew Harijgens is dan aanwezig! Een ieder wordt van harte uitgenodigd om zijn of haar ervaringen/ initiatieven te delen!
Hopend en verwachtend dat we er SAMEN iets goeds van kunnen maken, zien we u graag op de wijkvergadering en lezen we graag uw bijdrage op de website

Lees meer over Energietransitie in de notulen van dinsdag 19 november 2019

Suggesties Plaatbewoners, aanwezig op de vergadering van 19 november 2019:

*****

Een warm huis op waterstof in plaats van gas, is dat de toekomst?

Zeshonderd huizen van het dorp Stad aan ’t Haringvliet moeten switchen van gas naar waterstof. Hoogeveen wil ’s lands eerste waterstofwijk bouwen.
Is waterstof de energiebelofte van de toekomst? Als eerste dorp van Nederland gaat Stad aan ‘t Haringvliet over op cv-ketels gevuld met waterstof. In 2025 moeten de zeshonderd woningen in het dorp van het gas af zijn. Het is het grootschaligste waterstofplan met ¬bestaande bebouwing in Nederland.
Waterstof is de energiebelofte van de toekomst, al zijn er nog veel onzekerheden. De energiedrager maakt het ¬mogelijk duurzame zonne- en windenergie langdurig op te slaan. Dat is ¬nodig, omdat de zon de ene dag feller schijnt dan de andere. Het grote geluk van Nederland is het verfijnde buizenstelsel dat voor de gasbel bij Slochteren is aangelegd. Het waterstofgas kan, na controle, door dezelfde aardgasbuizen vervoerd worden. Waterstof zou een grote rol kunnen spelen in de Nederlandse doelstelling om in 2030 anderhalf miljoen huizen zonder gasaansluiting te hebben, een vijfde van het totaal aantal woningen.
Lees het hele artikel op
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/een-warm-huis-op-waterstof-in-plaats-van-gas-is-dat-de-toekomst~b1ee5277/