Beste Plaatbewoner,

Enexis is bekend met de problematiek van bodemdaling ter plaatse van de Bergse Plaat. Daarom zijn er sinds 2006 een groot aantal gasaansluitingen voorzien van een zakkende grondconstructie, die de zakking van de grond kan opvangen.

Daarnaast worden er regelmatig schouwingen uitgevoerd om de situatie in de gaten te houden en/of beter in beeld te krijgen.

Toch wil Enexis nader inzoomen op straten waarover er zorgen zijn vanuit de bewoners. Dit om er zeker van te zijn dat Enexis niets over het hoofd ziet.

Daarom hierbij de vraag of en welke verontrusting er is over eventuele gasleidingen die zouden kunnen breken omwille van de verzakking van de openbare gedeelten. Enexis wil naar aanleiding van uw reactie(s) nader onderzoek doen en zo mogelijk hierop passende maatregelen nemen.

Graag uw reactie via e-mail naar secretariaat@bergse-plaat.nl.

Deze vraag is gaan lopen door een mail naar de wijkcommissie vanwege zorg over de verzakking van huizen aan het einde van de Laan van Hildernisse Zuid. Dit is een gedeelte van de Plaat waar blijkbaar een turflaag in de bodem zit waardoor de grond blijft zakken en ook harder zakt dan op sommige andere delen. Daar er zo een open ruimte is ontstaan onder deze huizen en zich hier ook gasleidingen bevinden, is de verontrusting gedeeld wat er zou gebeuren als ergens een breuk in de gasleiding zou ontstaan onder de huizen.

De Wijkcommissie verzamelt alle reacties en correspondeert hierover met Enexis.

Hartelijke groet,

Wijkcommissie Bergse Plaat

secretariaat@bergse-plaat.nl

www.bergse-plaat.nl