Uitwerking van de enquête de Ontmoetingsplaats de Bergse Plaat

Vervolg van het verhaal van Andries: Een plek van verbinding.

Andries is blij dat de werkgroep van de enquête samen met de Wijkcommissie de signalen van de wijkbewoners heeft opgepakt.

Zoals iedere morgen zit hij ook nu weer uit te kijken over het water op zijn vertrouwde bankje. Hij hoort een stem achter zich. “Mag ik er even bij komen zitten, meneer?”

Andries draait zich om en kijkt in een fris gezicht van een vriendelijk ogende jongeman.

“Maar natuurlijk, neem plaats. Mijn naam is Andries. Aangenaam kennis met je te maken.”

De jongeman zet zijn fiets tegen een lantaarnpaal en zet zich naast Andries.

“Ik heet Herbert. Iedere ochtend als ik fiets, zie ik u genieten van het uitzicht. U woont al lang op de Bergse Plaat, is het niet?”

Andries kijkt verrast op. “Hoe weet je dat, Herbert?”

“Ik heb het begeleidende verhaal gelezen, toen ik de enquête invulde. Ik had al een vermoeden dat u het moest zijn over wie het verhaal ging. Uw gedachte over herinneringen ophalen en vooruitkijken inspireerde mij de vragenlijst in te vullen.”

Andries kijkt verrast op en glundert en moet opeens lachen.

Het gelach maakt Herbert nieuwsgierig. “Waarom moet u opeens lachen? Ik zeg toch niets geks?”

“Nee, nee, nee, ik bedenk me opeens dat wij tweeën het idee spontaan verwezenlijken. Een plaats waar jong en oud met elkaar in contact kunnen komen. Ouderen kunnen herinneringen ophalen, maar jongeren komen met frisse ideeën. Momenten van uitwisseling maken ideeën veel eerder concreet. Een plek om draagvlak te creëren.”

Herberts gezicht trekt open. “Dat heeft u mooi verwoord. Ik zou graag actief willen deelnemen om zo’n plekje van geluk te realiseren.”

Andries knikt. “Ik las in het eerste verslag een mooie gedachte: ‘Wie je vandaag hier ontmoet, kan morgen je vriend zijn’.

Herbert reageert enthousiast in zijn jeugdige overmoed. “Met zoveel bewoners moeten we toch een breed netwerk op kunnen zetten om financiën los te krijgen?  De plaats zou centraal moeten liggen, zodat iedereen deze makkelijk kan bereiken. Ik ga mijn vriendenkring enthousiast maken. Ik moet er weer vandoor. Ik weet, dat ik u hier kan vinden.” De jongen veert op, springt op zijn fiets en zwaait naar Andries.

Hij kijkt Herbert hoofdschuddend na. “Laat dit een volgende stap zijn in dit bijzondere project naar openheid en verbinding. Hoe laagdrempelig kan het zijn?”

Tekst Henk Witjes

De opbrengst van de enquête voor een Verbindingsplaats in de openlucht onder Plaatbewoners was redelijk. We hadden wat meer respons verwacht, maar het merendeel was positief, ook al was er wat weerstand. Dat kwam met name door het idee dat het om een soort begraafplaats zou gaan en er waren wat mensen die dachten dat het om een idee ging van enkelen die dat graag uitgevoerd zouden zien. Het ging echter om geluiden afkomstig van een aantal Plaatbewoners die behoefte hebben aan zo’n verbindingsplaats en de werkgroep heeft dat samen met de Wijkcommissie opgepakt. Middels de enquête werd de behoefte gepeild aan zo’n plaats. Er was zowel een papieren versie, die bij 3000 mensen in de bus belandde, als een digitale versie. We hoopten dat het in de gezinnen werd besproken en zo alle leeftijden hun bijdrage konden leveren en dat de mensen die niet digitaal communiceren toch ook hun bijdrage konden leveren. Mede door de Coronatijd is de behoefte aan ontmoeten groot en meerdere malen werd gemeld dat een plek waar ouderen en jongeren met elkaar van gedachten kunnen wisselen wenselijk is. Niet altijd heeft men zin om op een terras te gaan zitten, maar elkaar te ontmoeten op een plek die daartoe gelegenheid biedt en daarvoor bedoeld is.

 ‘Wie je vandaag hier ontmoet, kan morgen je vriend zijn’

Een plek dus voor jong en oud, die elkaar willen ontmoeten en met elkaar over van alles willen en kunnen praten. Een plek ook waar men zijn eigen steentje aan kan bijdragen, met welke gedachten dan ook. De mogelijkheid van kleinschalige evenementen kan daar worden geboden zonder overlast voor de omgeving. Hoe deze plaats eruit gaat zien en waar hij gaat komen wordt in de vervolgsessies besproken. Er zal met diverse mensen worden overlegd en alle mogelijkheden zullen worden bekeken op wenselijkheid en haalbaarheid. U wordt op de hoogte gehouden!

Vragen en ideeën kunt u sturen naar wilmadeplaat@outlook.com

Werkgroep Ontmoetingsplaats de Bergse Plaat

Tom Cats

Jacques van den Berg

Dorien Verschuren

Wilma van der Vliet