Werkgroep Zwerfvuil ruimt weer op:

7 september     BS Lodijke (aan de voorkant verzamelen)
5 oktober          BS De Kreek
2 november     Winkelcentrum ’t Kompas
7 december      BS Lodijke
4 januari           BS Lodijke
U bent van harte welkom mee te helpen!