De video over de acht burgerinitiatieven van Zilverstrand, Sint-Maartensplein, Bergse Rangers, Flying team, Samen eten, Zorghoeve Kakelbont, Open huis en het Reparatiecafé,  is klaar.

Bekijk hem hier!