De sluitingsdatum voor het volgende nummer van het wijkblad is vastgesteld op 17 november 2019.
Graag eventuele kopij zo snel mogelijk aanleveren.
Laat in ieder geval weten of we iets kunnen verwachten voor de inrichting van het blad.
U kunt uw kopij zenden naar redactiebergseplaat@gmail.com.