De mensen achter de Wijkcommissie

Het bestuur van de Wijkcommissie bestaat uit de volgende personen:
Joke Grootemaat (waarnemend)  voorzitter, E secretariaatbergseplaat@gmail.com
Secretaris, vacature
Johan Huibrechtse,  penningmeester, E secretariaatbergseplaat@gmail.com
Jaap Truijens,  lid
Josita Moonen,  lid
Jacques v.d. Berg, lid
Wilma v.d. Vliet, lid
Webmaster: Inez van de Linde, E websitebergseplaat@gmail.com