De Wijkcommissie is samen met de wijk bezig om te kijken of we een project Duurzaamheid/Energietransitie Bergse Plaat opgestart kunnen krijgen.

Binnenkort meer informatie hierover op de website.

Lees meer over Energietransitie in de notulen van dinsdag 19 november 2019