Klik hier voor de notulen van de algemene vergadering van 19 maart 2019.