De gemeente is begonnen met het aanleggen van een afvalinzamelpunt aan de Laan van Reimerswaal. Over de locatie van de bakken heeft u als Plaatbewoner mee kunnen denken via de vergaderingen van de Wijkcommissie. De gemeente had aangegeven een plasticinzamelingspunt aan te leggen voor het tweede deel van de Plaat. De wijkbewoners mochten input leveren over de locatie. Zo gezegd, zo gedaan.
Niemand bleek op de bakken in zijn of haar straat te zitten wachten. Het uitbreiden van het inzamelpark bij de Jumbo bleek technisch gezien niet mogelijk. De Lidl wilde niet meewerken aan plaatsing van containers op haar parkeerterrein. Een inzamelpunt net voor de kruising Laan van Reimerswaal-Markiezaatsweg bleek voor de gemeente geen uit te voeren optie. Er is daarom gestemd voor de aanleg net voorbij ‘de Berg’. Plaatbewoners die de Plaat af rijden, richting bijvoorbeeld de stoplichten, kunnen zo hun plastic langs hun route wegbrengen. Er komt een parallelstrookje waar u met de auto opdraait en waar u rustig kunt stoppen zonder het verkeer te hinderen. Ook te voet of met de fiets is het geen lastige plaats, omdat het maar net voorbij de kruising ligt. Na het wegbrengen van uw afval met de fiets kunt u via de kruising naar de overkant om daar uw weg te vervolgen.
Heeft u niet meegedacht over dit onderwerp, maar wilt u in de toekomst wel meedenken over dit soort zaken? Kom dan naar de wijkvergaderingen! De data en de onderwerpen zijn te vinden in de Plaat Koerier en op de website www.bergseplaat.nl. We zien u graag, want meedoen is mee beslissen!