Goed nieuws voor ’t Kompas

Twee werkneemsters van Coiffure RenĂ© hebben per 1 januari 2019 de kapsalon van hem overgenomen. Zij hebben de zaak verbouwd en de nieuwe salon ‘verW&T!’ is op zaterdag 12 januari 2019 officieel geopend. De zaak is op dinsdag 15 januari echt van start gegaan (interview met de twee dames volgt in ons Wijkblad De Plaat Koerier).