Op dinsdag 9 oktober 2018 is er een extra algemene ledenvergadering.

Aanvang 19.30 uur in het Wijkgebouw, Ooitas 3.

U bent van harte welkom!

Agenda

1. Welkom door de waarnemend voorzitter
2. Voorstel benoemen Leonie Holtzer-van Loon tot nieuwe voorzitter
van de Wijkcommissie van De Bergse Plaat
3. Binnengekomen post
4. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
5. Plaatsing ondergrondse plastic containers
6. Nieuwe werkgroep Verkeer
7. Wijkblad overdracht van de redactie
8. Werkgroep Seniorenontmoetingspunt
9. De Boulevard in beweging
10. Buurtpreventie
11. Wijkagenten
12. Werkgroep zwerfvuil
13. Wat verder nog ter tafel komt

Printversie agenda