Op dinsdag 15 januari is er een Wijkcommissievergadering, 19.30 uur in het Wijkgebouw aan de Ooitas 3.
U bent van harte welkom!
Agenda
1 Welkom door de voorzitter
– Afmeldingen
– Inbreng agendapunten
2 Binnengekomen post
3 Goedkeuring notulen 11-12-2018
4 Nieuwe opbouwwerker […]