Buurtpreventie

De Bergse Plaat heeft een buurtpreventieteam

Nieuwe mensen voor dit team zijn altijd welkom. U kunt zich opgeven via onderstaand mailadres.

Het preventieteam is te bereiken via buurtpreventiebergseplaat@gmail.com of neem in dringende gevallen, waarbij de politie nodig is, contact op via 0900-8844 of 112 (bij spoed).
.

Meer informatie

Burgernet

AED punten Bergse Plaat