Adverteren

Hierbij komen u en de Wijkcommissie van de Bergse Plaat overeen dat u zult adverteren in de drie volgende wijkbladen De Plaat Koerier (voorjaar, zomer en december 2017) en/of voor drie maanden op de website van Wijkcommissie de Bergse Plaat in de vorm van een advertorial volgens uw keuze in onderstaand schema. Gelieve voor 13 maart 2017 te reageren.
De mogelijkheden zien er als volgt uit en u kunt daarna aangeven wat uw wens is.
Soort advertentie Prijs voor adverteren in de 3 volgende uitgaven
Mini advertentie 1/10 pagina € 27
1/3 pagina advertentie € 108
1/2 pagina advertentie € 135
Hele pagina € 265
Advertorial op onze website voor 3 maanden € 30
Optioneel kunt u aangeven of u in plaats van bovenstaande mogelijkheden wenst te adverteren op de hele binnenkaft voorin De Plaat Koerier, op de halve kaft achterin De Plaat Koerier of op de hele achterzijde kaft. Daar hier slechts voor vier adverteerders plaats is, kan dit alleen gehonoreerd worden als u daar nu al adverteert of als één of meerdere van de huidige adverteerders op die plaats te kennen geeft hiermee te willen stoppen. In dat geval informeren wij u daar apart over (op dit moment is een halve pagina binnenzijde kaft achterzijde beschikbaar).

 

Soort advertentie Prijs voor adverteren in de 3 volgende uitgaven
Hele pagina binnenzijde kaft voorzijde € 399
1/2 pagina binnenzijde kaft achterzijde € 213
Hele pagina buitenzijde kaft achterzijde (‘de achterkant’) € 489

 

 

Uw naam - adverteerder (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Welke advertentiemogelijkheid(en) wenst u? (verplicht)
Mini advertentie 1/10 pagina - €271/3 pagina advertentie - €1081/2 pagina advertentie - €135Hele pagina advertentie - €265Advertorial op de website - €30Geen, ik adverteer al op 1 één van de kaften

Welke optionele advertentiemogelijkheid(en) wenst u?
Hele pagina binnenzijde kaft voorzijde - €3991/2 pagina binnenzijde kaft achterzijde - €213Hele pagina de achterkant - €489

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het kortsluiten van uw wensen.

Ik ga akkoord met bovenstaande wensen.

Na ontvangst krijgt u binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging van de wijkcommissie met daarbij meer informatie.